Obchodní podmínky

Obchodní a provozní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.KupujChytre.cz (prodejce). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Informace o zboží

 • Obrázky v internetovém obchodě jsou ilustrační a mají pouze informativní charakter.
 • Veškeré ceny, včetně akčních nabídek, platí do odvolání nebo vyprodání zásob.
 • Zboží je dodáváno s fakturou nebo paragonem, které případnou nepřítomnost záručního listu výrobce nahrazují (dle zákona 47/1992 sb. §620 odst. 3).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Odeslání objednávky prostřednictvím tohoto internetového obchodu je závazné a jejím odesláním kupující souhlasí s pravidly obchodu včetně dodacích a platebních podmínek, reklamačního řádu a ustanoveních o ochraně osobních údajů.
 • Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační a je vždy potvrzena na základě poptávky.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím.
 • Uzavírat kupní smlouvy prostřednictvím internetu mohou pouze osoby k tomu způsobilé. Za případné škody způsobené prodávajícímu nezletilými osobami jsou odpovědní jejich zákonní zástupci ve smyslu § 422 o. z.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.

Storno objednávky

 • Vaše objednávka je závazná. Budete-li si z jakéhokoli důvodu přát objednávku stornovat, učiňte tak co nejdříve, aby již nedošlo k expedici zboží (snažíme se o co nejrychlejší odeslání zboží zákazníkovi).
 • V případě opakovaných stornování objednávky jedním kupujícím si prodávající vyhrazuje právo další zboží nezasílat.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, v případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele, popřípadě se zboží již nevyrábí, či nedodává. Prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. Pokud kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude již zaplacená částka vrácena převodem na zvolený účet.
 • Pokud je zakoupeno zboží, které není skladem a objednávka je následně stornována nebo dojde ke stornu objednávky ze strany zákazníka při úhradě online platební bránou GoPay (online platební karta) je účtován poplatek 2% touto institucí. O tento poplatek je pak ponížena vracená částka.

Způsob doručení zboží, poštovné

 • Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní společnosti PPL a České pošty. Českou poštou zasíláme zásilky jako doporučený balík, "BALÍK DO RUKY" nebo "BALÍK NA POŠTU". U zásilek odeslaných jako "BALÍK DO RUKY" pošta garantuje doručení následující pracovní den. Pokud je "BALÍK DO RUKY" Českou poštou doručován déle než 24 hodin, nepřebíráme za tuto prodlevu zodpovědnost. O stavu vaší zásilky Vás bude Česká pošta informovat SMS zprávou nebo emailem. U doporučených zásilek je dodací doba obvykle 2 dny.
 • O odeslání zásilky Vás informujeme e-mailem.
 • V případě nepřítomnosti má být adresátovi zanecháno oznámení o uložení zásilky. Bohužel se stává, že toto oznámení poštovní doručovatel někdy nevyplní a nezanechá. V případě, že zásilku čekáte a stále nedorazila, ujistěte se, že zásilka již není uložená na vaší poště, případně nás informujte na uvedených kontaktech.
 • Při platbě předem provede kupující úhradu zboží + poštovného na účet: 2200135793/ 2010, variabilním symbolem je číslo objednávky. Zboží bude expedováno až po připsání celé částky na účet prodávajícího. Pokud částka nebude do 10 pracovních dnů připsána na účet, bude objednávka stornována.
 • U objednávek nad 1800,-Kč není účtováno poštovné.
 • Osobní odběr zboží je možný po předchozí dohodě bez poplatku. Uvedené adresy nejsou kamenné prodejny, ale pouze výdejní místa pro osobní odběry.

Dodací lhůta

 • Zboží, které je skladem, expedujeme neprodleně - nejpozději však 1-2 dny po objednání, nebo obdržení platby na účet (převod peněz bankovním spojením obvykle trvá 1-2 pracovních dní).
 • U zboží, které není skladem, je dodací lhůta 1-3 týdny. Kupující bere na vědomí, že termín dodání se může prodloužit.
 • Zákazníka informujeme o odeslání zboží prostřednictvím e-mailu nebo SMS. V případě změny dodací lhůty je zákazník vždy informován.
 • Při volbě způsobu dopravy "Osobní odběr" nás prosím kontaktujte ohledně možného termínu vyzvednutí vaší objednávky, jelikož provozovna není kamenný obchod. Z tohoto důvodu provozovna nemá přesně stanovené otevírací hodiny.
 • Prodávající neručí za jakékoli škody spojené s opožděným doručením.

Převzetí zásilky

 • Kupující je povinen neprodleně po obdržení zásilky zkontrolovat její stav a položky na vystaveném dokladu. V případě nesrovnalostí nás neprodleně kontaktovat. V opačném případě se má za to, že zásilka byla v pořádku. Kupující se vystavuje riziku, že reklamace tohoto typu nebudou později uznány.

Neřevzetí zásilky

 • V případě nepřevzetí vyexpedované zásilky si kupující vyhrazuje právo požadovat od zákazníka vynaložené náklady na realizovanou přepravu. Zákazník je vždy informován o odeslání zásilky a má tedy možnost zajistit si dopředu doručení nebo vyzvednutí na výdejním místě.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • V souladu s ustanovení Občanského zákoníku, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů po převzetí zboží. V takovém případě musí kupující o vrácení zboží předem prodávajícího informovat písemně (e-mailem či dopisem).
 • Kompletní nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení včetně příslušenství s přiloženými doklady o koupi, je kupující povinen zaslat zpět spolu s uvedením čísla objednávky a čísla účtu.
 • Právo odstoupení od smlouvy do 14 dnů se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele.
 • Kupující má nárok na vrácení poštovného (směrem od dodavatele ke kupujícímu) do výše nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání, tedy bez příplatků za kurýrní služby apod.
 • Náklady spojené s odstoupením kupní smlouvy nese kupující.
 • Po obdržení vráceného zboží, bude odpovídající částka zaslána na uvedené číslo účtu do 10 pracovních dnů. V případě vracení peněz na složenku je účtován Českou poštou poplatek 61 Kč. Tato částka bude ponížena z vracené částky.
 • V případě, že je zboží vráceno prodejci v jiném než původním (neporušeném) stavu, je zákazník povinen uhradit náklady za vzniklou škodu na zboží (např. neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
 • U vrácení zboží musí být průvodní dopis s číslem účtu, na který zákazník požaduje vrátit peníze. Peníze za vrácené zboží budou zákazníkovi vráceny nejpozději do 10 pracovních dnů po zpětném obdržení zboží.
 • Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.
 • V případě zakoupení zboží podnikatelským subjektem, tzn. uvedením IČ, jež zboží objednal v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se zde nevztahuje.
 • Je-li prodejci vrácené zboží zasláno na dobírku, nebude převzato.

Záruka a reklamace

 • Na zařízení je poskytována záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.
 • V případě zakoupení zboží podnikatelským subjektem, tzn. uvedením IČ, jež zboží objednal v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání platí zákonná záruční lhůta 12 měsíců.
 • Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, je povinen tyto skutečnosti sdělit vždy písemně, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží.
 • Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo nesprávným uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.
 • Nárok na uplatnění reklamace zaniká v případě poškození zboží při přepravě. Tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí. Vždy si zásilku pečlivě překontrolujte. Při převzetí poškozené zásilky prodávající za její reklamaci u České pošty nepřebírá zodpovědnost a neodpovídá ani za případné poškození jejího obsahu.
 • Oprávněná reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se s kupujícím nedohodne jinak).
 • V reklamačním protokolu musí být vyplněno: datum přijetí zboží zákazníkem, číslo objednávky, název produktu, na který zákazník uplatňuje reklamaci a jeho množství, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Dalšími nezbytnými údaji jsou jméno a adresa kupujícího, jeho telefon a e-mail. Nezbytnou součástí reklamace je doklad o zakoupení výrobku.
 • Kupující zboží odešle na vlastní náklady zpět na adresu prodávajícího. Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.
 • V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace (např. doprava k zákazníkovi atd.).

Ochrana osobních údajů

 • Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout plnohodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou poskytnuty třetímu subjektu, s výjimkou přepravce.
 • Provedením objednávky vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů, uvedených pro obchodní a marketingové účely pouze naší společnosti.
 • Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani nijak jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran, či následný prodej.
 • Údaje o nákupech (objednávky) jsou shromažďovány za účelem vyřizování reklamací a ke zpětné kontrole účetních dokladů.
 • Máte právo požadovat opravu, doplnění nebo vymazání osobních údajů z naší databáze.

Mimosoudní řešení sporů

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

 • Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví, způsobené nesprávnou aplikací a postupem osoby nemající k používání těchto produktů náležité oprávnění.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen i změnu těchto obchodních a provozních podmínek.
 • V případě zasílání zboží zpět prodejci prostřednictvím České pošty, např. při vracení zboží, reklamaci nebo výměně zboží je nezbytné zásilku zaslat vždy s podacím lístkem, aby bylo možné zásilku dohledat. 
 • Pokud zákazník zašle zboží zpět prodejci obyčejně, nese za její případné nedoručení plnou odpovědnost. U těchto zásilek není možné doložit, zda byla skutečně podána ani doručena a důsledkem toho vzniká také zvýšené riziko ztráty zásilky. Česká pošta ani prodejce nenese za tento druh zásilek odpovědnost a není možné za její případnou ztrátu nárokovat náhradu.
 • Prodávající je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou konečné. Jako kupní cena je vždy považována částka uvedená u zboží v den potvrzení objednávky.

Aktualizováno: leden 2023

 
 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.